Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Na internetových stránkách České obchodní inspekce, konkrétně zde:

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

jsou k dispozici další pro spotřebitele důležité informace, mj. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) resp. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR).